Auto škola M&M :: Dimitrija Tucovica 1, 21000 Novi Sad
POZOVITE NAS: 021-459-692 063-536-136

Kategorija AM

AM
-mopedi,laki tricikli ili laki četvorocikli čija najveća konstruktivna brzina ne prelazi 45km/h, pri čemu radna zapremina motora ne prelazi 50cm3odnosno 4kW kada vozilo ima električni pogon.