Auto škola M&M :: Dimitrija Tucovica 1, 21000 Novi Sad
POZOVITE NAS: 021-459-692 063-536-136

Teoretska nastava za AM kategoriju

 
 
Svaki kandidat prvo kreće na teoretsku obuku. Teoretska nastava se sastoji od 40 časova. Svaki teoretski čas traje 45 minuta. Kandidat u toku jednog dana može da ima najviše tri časa dnevno. Nastavni kadar čine licencirani predavači . Nakon završene teoretske obuke kandidat polaže teoretski ispit.Nakon položenog teoretskog dela ispita kandidat kreće na praktičnu obuku.