Auto škola M&M :: Dimitrija Tucovica 1, 21000 Novi Sad
POZOVITE NAS: 021-459-692 063-536-136

Uslovi za polaganje AM kategorije

 
 
 Uslovi koje treba da ispuni kandidat za polaganje AM kategorije
 
-da je napunio 16 godina
-da ima važeću ličnu kartu
-da ima lekarsko uverenje za vozača  AM kategorije
-položen ispit iz Prve pomoći