Auto škola M&M :: Dimitrija Tucovica 1, 21000 Novi Sad
POZOVITE NAS: 021-459-692 063-536-136

Praktična obuka za AM kategoriju

 Praktična obuka se sastoji od sedam moto časova.. Praktična obuka na poligonu za kandidate za vozača AM kategorije obuhvata najmanje sledeće radnje:
-vožnja po pravcu i zaustavljanje(slika1)
-"slalom" vožnja (slika2)
-vožnja putanjom u obliku slova "8" (slika3)
-kočenje i zaustavljanje (slika4)
Kandidat mora da savlada sve poligonske radnje u toku obuke.
 
 
 
 
 
 
Nakon savlađivanja poligonskih radnji obuka se nastavlja po gradu.