Auto škola M&M :: Dimitrija Tucovica 1, 21000 Novi Sad
POZOVITE NAS: 021-459-692 063-536-136

Uslovi za polaganje za vozača B kategorije

Auto škola M&M organizuje upis i obuku za vozače B kategorije.Uslovi i redosled radnji u toku obuke su sledeći:

- kandidat ima navršenih 16 godina(minimum) 
 -kandidat potpisuje ugovor sa auto školom M&M o uslovima i dinamici obuke i načinu plaćanja
-da pohađa teoretsku nastavu u trajanju od 40 časova (30+10)
-prijava  za polaganje teoretskog ispita (minimum osam radnih dana pre ispitnog roka)
-polaganje teoretskog ispita
-lekarsko uverenje 
-praktična obuka (40 moto časova)
-potvrda o položenom ispitu iz prve pomoći 
-kandidat ima navršenih 17 godina (minimum)
-prijava za polaganje praktičnog dela ispita (minimum osam radnih dana pre ispitnog roka )
-polaganje praktičnog ispita