Auto škola M&M :: Dimitrija Tucovica 1, 21000 Novi Sad
POZOVITE NAS: 021-459-692 063-536-136

Praktična obuka za B kategoriju

 
Praktična obuka za vozače B kategorije se sastoji od poligonske i gradske obuke. Poligonske radnje koje kandidat za vozača B kategorije u auto školi m&m mora da savlada su sledeće:
-voznja napred sa promenom stepena prenosa i unazad sa promenom saobraćajne trake (slika 5)
-parkiranje vozila podužno, vožnjom u nazad (slika 6)
-parkiranje vozila pod pravim uglom, vožnjom u nazad (slika7)
-polukružno okretanje vozila sa najviše tri manevrisanja (slika8)
-zaustavljanje i polazak vozilom na putu sa usponom (slika9)
-kočenje i zaustavljanje (slika10)


 Nakon savladanih poligonskih radnji, kandidat za vozača B kategorije, kreće u gradsku vožnju.Auto škola m&m uči kandidate da se snalaze  i donose pravovremene i ispravne odluke u saobraćaju.   Grdaska vožnja se sastoji  od ulica sa slabim intezitetom saobraćaja, srednjim intezitetom saobraćaja i jakim intezitetom.Obuku za vozača B kategorije  vrše iskusni i licencirani instruktori, koji na lak i jednostavan način prenose svoje znanje i iskustvo čime doprinose bržem i efikasnijem učenju naših kandidata.Videćete i neke za Vas nepoznate ulice i delove Novog Sada.