Auto škola M&M :: Dimitrija Tucovica 1, 21000 Novi Sad
POZOVITE NAS: 021-459-692 063-536-136

Polaganje

Auto škola M&M organizuje ispit.Nakon završene obuke svaki kandidat prijavljuje ispit. Prijava se vrši u auto školi M&M svakim radnin danom od 09.00 do 17.00 časova. 

Uslovi za prijavu ispita:
TEORETSKI ISPIT-završena teoretska obuka
                         -lična karta
                         -dokaz o uplati za polaganje teoretskog ispita
PRAKTIČNI ISPIT-završena praktična obuka
                        -položen teoretski ispit
                        -položena Prva pomoć
                        -dokaz o uplati za polaganje praktičnog ispita
 
Prijava u auto školi mora da bude najkasnije  osam radnih dana pre planiranog ispitnog roka.