ispitne trase

Ispitne trase

Praktični ispit sastoji se iz:
Upravljanja vozilom na uređenom poligonu za obuku i upravljanja vozilom u saobraćaju na javnom putu.
Na delu praktičnog ispita koji se polaže na uređenom poligonu za praktičnu obuku izvode se poligonske radnje na propisan način.

Na delu praktičnog ispita koji se polaže u saobraćaju na javnom putu, potrebno je da :
Upravljate vozilom, na navedenoj trasi, u skladu sa pravilima saobraćaja, postavljenom saobraćajnom signalizacijom i znacima koje daju ovlašćena službena lica, izvedete na propisan način radnju čije je izvođenje određeno na označenom mestu ili  označenom delu trase,se ponašate na način kojim nećete ometati , ugroziti ili povrediti druge učsnike, kao i da preduzmete sve potrebne mere radi izbegavanja ili otklanjanja opasnih situacija nastalih ponašanjem drugih učesnika u saobraćaju, ako sebe ili drugog time ne dovodite u opasnost, prikažete tehniku vožnje koja omogućava upravljanje vozilom na bezbedan i ekonomičan način i ima najmanji štetni uticaj na životnu sredinu.

U skladu sa napred navedenim, potrebno je da na praktičnom ispitu pokažete da ste stekli potrebna znanja i veštine za samostalno i bezbedno upravljanje vozilom u saobraćaju na putu.

Pri izvođenju ispitnog zadatka dužni ste da postupate u skladu sa naredbama ispitivača.
Vreme koje je navedeno kao očekivano za kretanje određenim delom trase ne obavezuje Vas u bilo kojem smislu.
U opisu ispitne trase , na raskrsnici na kojoj skrećete, navedeni naziv ulice kojom se krećete nakon skretanja.

Auto škola  vam je omogućila, da se upoznate sa svim trasama u Novom Sadu, gde ćete polagati vožnju. Kao i sve poligonske radnje koje su neophodne da se nauče .

Klikni ovde za preuzimanje ispitnih trasa u PDF formatu