am kategorijaAM KATEGORIJA

AM-mopedi,laki tricikli ili laki četvorocikli čija najveća konstruktivna brzina ne prelazi 45km/h, pri čemu radna zapremina motora ne prelazi 50cm3 odnosno 4kW kada vozilo ima električni pogon.