Polaganje za B kategoriju



Polaganje za B kategoriju

B KATEGORIJA Motorna vozila , osim vozila A, A1, A2, AM,F i M čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3500kg i koja nemaju više od osam mesta za sedenje ne računajući sedište za vozača.

Šta je potrebno pri upisu u auto školu za B kategoriju.

   da imate minimum16 godina

   da posedujete važeću  ličnu kartu

   da potpišete ugovor sa auto školom

   da ostavite kontakt telefon

Auto skola M&M je poznata po svojoj profesionalnosti, korektnim odnosom prema kandidatima.