Polaganje za B kategorijuPolaganje za B kategoriju

B KATEGORIJA Motorna vozila , osim vozila A, A1, A2, AM,F i M čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3500kg i koja nemaju više od osam mesta za sedenje ne računajući sedište za vozača.

Auto skola M&M je poznata po svojoj profesionalnosti, korektnim odnosom prema kandidatima.