POLAGANJE

Polaganje za B kategoriju

Auto škola M&M organizuje ispit.Nakon završene obuke svaki kandidat prijavljuje ispit.

Prijava se vrši u auto školi M&M svakim radnin danom od 09.00 do 17.00 časova. 

Uslovi za prijavu ispita:

  • TEORETSKI ISPIT-završena teoretska obuka
  • lična karta

  • dokaz o uplati za polaganje teoretskog ispita PRAKTIČNI ISPIT

  • završena praktična obuka

  • položen teoretski ispit

  • položena Prva pomoć

  • dokaz o uplati za polaganje praktičnog ispita  

Prijava u auto školi mora da bude najkasnije  osam radnih dana pre planiranog ispitnog roka.