POLAGANJE

Polaganje za B kategoriju

KOLIKO DUGO TRAJE OBUKA ZA VOZAČA  B  KATEGORIJE ?

OD PRIJAVE DO VOZAČKE DOZVOLE ZA 3 MESECA.


 • Auto škola M&M Novi Sad organizuje predavanja  svakim radnim danom u dva termina Termini su usklađeni sa Vašim  potrebama. Teorijska obuka traje 13 (trinaest ) radnih dana.
 • Nakon završene obuke svaki kandidat prijavljuje ispit. Prijava se vrši u auto školi M&M svakim radnin danom od 09.00 do 17.00 časova.  
 • Uslovi za prijavu TEORIJSKOG ispita:
 • lična karta

 • završena teoretska obuka
 • dokaz o uplati za polaganje teoretskog ispita

 • Auto škola M&M Novi Sad organizuje praktičnu obuku svakodnevno uz poštovanje svih zakonskih normi.Termini su usklađeni sa Vašim  potrebama. Praktična obuka u proseku se završi za  oko 40 (četrdeset) dana.
 • Uslovi za prijavu PRAKTIČNOG ispita:
 • lična karta
 • lekarsko uverenje
 • završena praktična obuka

 • položen teoretski ispit

 • položena Prva pomoć

 • dokaz o uplati za polaganje praktičnog ispita  

Prijava u auto školi mora da bude najkasnije  osam radnih dana pre planiranog ispitnog roka.