PRAKTIČNA OBUKA ZA AM KATEGORIJU

PRAKTIČNA OBUKA ZA AM KATEGORIJU

 Praktična obuka se sastoji od sedam moto časova.. Praktična obuka na poligonu za kandidate za vozača AM kategorije obuhvata najmanje sledeće radnje: -vožnja po pravcu i zaustavljanje(slika1) -"slalom" vožnja (slika2) -vožnja putanjom u obliku slova "8" (slika3) -kočenje i zaustavljanje (slika4) Kandidat mora da savlada sve poligonske radnje u toku obuke.


Nakon savlađivanja poligonskih radnji obuka se nastavlja po gradu.