Praktična obuka za vozače B kategorije

Praktična obuka za vozače B kategorije

Praktična obuka za vozače B kategorije se sastoji od poligonske i gradske obuke.

Poligonske radnje koje kandidat za vozača B kategorije u auto školi m&m mora da savlada su sledeće:

  • Voznja napred sa promenom stepena prenosa i unazad sa promenom saobraćajne trake (slika 5)
  • Parkiranje vozila podužno, vožnjom u nazad (slika 6)

  • Parkiranje vozila pod pravim uglom, vožnjom u nazad (slika7)

  • Polukružno okretanje vozila sa najviše tri manevrisanja (slika8)

  • Zaustavljanje i polazak vozilom na putu sa usponom (slika9)

  • Kočenje i zaustavljanje (slika10)