TEORETSKA NASTAVA ZA AM KATEGORIJU


TEORETSKA NASTAVA ZA AM KATEGORIJU

Svaki kandidat prvo kreće na teoretsku obuku. Teoretska nastava se sastoji od 40 časova. Svaki teoretski čas traje 45 minuta. Kandidat u toku jednog dana može da ima najviše tri časa dnevno. Nastavni kadar čine licencirani predavači .

Nakon završene teoretske obuke kandidat polaže teoretski ispit.Nakon položenog teoretskog dela ispita kandidat kreće na praktičnu obuku.