Teoretska obuka za vozača B kategorije

Teoretska obuka za vozača B kategorije


Teoretska obuka za vozača B kategorije se sastoji od 30 časova teoretske nastave i 10 časova vežbi.Auto škola m&m u dogovoru sa kandidatima usaglašava termine za obuku.Plan i program nastave je odobren od strane Ministarstva unutrašnjih poslova.

Obuka se vrši u prostorijama auto škole M&M. Kandidati su obavezni da prisustvuju svim časovima s tim da one časove koje su propustili moraju da nadoknade .

Auto škola M&M svim kandidatima  obezbedjuje potrebnu literaturu za učenje.

Obuka za vozače je grupna ili individualna.Svi predavači u auto školi M&M su visoko obrazovani i licencirani od strane Agencije za bezbednost saobraćaja.