USLOVI ZA POLAGANJE AM KATEGORIJEUSLOVI ZA POLAGANJE AM KATEGORIJE

Uslovi koje treba da ispuni kandidat za polaganje AM kategorije   -da je napunio 16 godina -da ima važeću ličnu kartu -da ima lekarsko uverenje za vozača  AM kategorije -položen ispit iz Prve pomoći