Uslovi za polaganje za vozača B kategorije

Uslovi za polaganje za vozača B kategorije

Auto škola M&M organizuje upis i obuku za vozače B kategorije.Uslovi i redosled radnji u toku obuke su sledeći:

  • kandidat ima navršenih 16 godina(minimum)
  • Kandidat potpisuje ugovor sa auto školom M&M o uslovima i dinamici obuke i načinu plaćanja

  • Da pohađa teoretsku nastavu u trajanju od 40 časova (30+10)

  • Prijava  za polaganje teoretskog ispita (minimum osam radnih dana pre ispitnog roka)

  • Polaganje teoretskog ispita -lekarsko uverenje 

  • Praktična obuka (40 moto časova)

  • Potvrda o položenom ispitu iz prve pomoći 

  • Kandidat ima navršenih 17 godina (minimum)

  • Prijava za polaganje praktičnog dela ispita (minimum osam radnih dana pre ispitnog roka )

  • Polaganje praktičnog ispita